آخرین اخبار : 

بیوگرافی یار میاد – پروانه/احمد ازاد

یار میاد – پروانه/احمد ازاد

یار میاد - پروانه/احمد ازاد دیده به در دوخته ام ز آتش تب سوخته ام چونکه طبیب دل من بر سر بیمار میاد یار میاد یار میاد یار میاد دیشب تو خواب هلال ماهو دیدم یکی یکی ستاره ها رو چیدم تعبیر خواب خوشو تو بیداری شنیدم و به آرزوم رسیدم یار میاد یار میاد مژده که از راه سفر دلبر و ...